vrijdag 18 maart 2011

boek over Watercanon van Amsterdam

Dit boek is een mooi voorbeeld van verhalen over water in het verleden in het werkgebied van het waterschap. In beperkte kring in Amsterdam is publiciteit geweest over deze uitgave. Maar ook voor belangstellenden buiten Amsterdam is dit boek van bijzondere waarde omdat een deel van de verhalen ook informatie geeft over het werkgebied van het waterschap ten zuiden Amsterdam.
Dit bericht is speciaal opgenomen ten behoeve van belangstellenden voor de geschiedenis van het water in het werkgebied van het waterschap. De onderwerpen kunnen een voorbeeld zijn voor een onderzoek in de archieven van het waterschap.
 
Vorig jaar was tijdens Sail de presentatie van een boek over de watercanon van Amsterdam. Het boek is een gezamenlijke uitgegeven van Waternet, Stadsarchief Amsterdam, Haven van Amsterdam en Binnenwaterbeheer Amsterdam, DPG Amsterdam en JIP-Uitgeverij. Het boek is te koop via de uitgever.

Het boek telt 240 bladzijden en beschrijft in 50 vensters en ruim 200 illustraties de geschiedenis van water in en rond Amsterdam. Een deel van de inhoud is gebruikt voor een wandel- en vaargids (ook in het Engels). Voor de tekst van de vensters en voor de afbeeldingen in het  boek is uitgebreid gebruik gemaakt van de archieven van het waterschap. Zie hierbij een link naar de afbeeldingen van het waterschap met beschrijvingen.

De volgende vensters komen aan de orde: Van veen naar water, grachtengordel, stelling, funderingen, dijkbeheer, Diemerzeedijk, kartografie, archeologie, sluizen en gemalen, Ring van Amstelland, NAP, dijkdoorbraak, water of land, Vondelpark, Haarlemmereer, Wonen aan het water, drinkwater, waterkelders, riolering, waterzuivering, grachtenschoonmaak, hemelwater, gescheiden water, kanalen en rivieren, haven, hijskranen, scheepsbouw, bruggen, bluswater, pleziervaart, watersport, waterpodium en waterkunst.

Zie een link naar de omslag van het boek met illustraties o.a. van het waterschap en de inhoudsopgave met de titels van de vensters.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten