woensdag 23 maart 2011

Aanwinst archief heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel (1525-1908).


Onlangs is door het Noord-Hollands archief een waardevol archief van een rechtsvoorganger overgedragen aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het betreft het archief van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel. Klik hier voor een kaart. Dit waterschapsarchief heeft betrekking op de taakuitvoering door een rechtsvoorganger tussen 1525 en 1908 in het gebied van de voormalige Bovenkerkerpolder en Middelpolder. Inmiddels is de verhuizing naar de archiefbewaarplaats van het waterschap in Amsterdam uitgevoerd en is de digitale toegang beschikbaar. Via deze link komt u direct bij de nieuwe archiefinventaris.

De aanleiding van het verzoek was om het archief van het heemraadschap van ca. 15 strekkende meter samen te brengen met de overige waterschapsarchieven. Onderzoekers kunnen nu de inhoud van dit archief in samenhang raadplegen met soortgelijke informatie van andere rechtsvoorgangers in het werkgebied van het huidige waterschap. Na de verhuizing in 2005 van de archieven van het waterschap naar Amsterdam was dit een van de archieven die wel genoemd is in de stamboom van de rechtsvoorgangers van het waterschap maar waarvan het archief nog niet was ondergebracht bij de andere waterschapsarchieven.

Voor het bestuur, waterschap en publiek is het belangrijk te weten dat het archief van het heemraadschap na de overdracht ook beschikbaar is voor raadpleging  samen met andere historische bronnen over de kerntaken van de waterstaat in het werkgebied. Iedereen kan nu direct via de website van het waterschap zien dat deze aanwinst verband houden met de reeds beheerde archiefstukken. Ook na verloop van vele jaren is het belangrijk ontbrekende bestanden te verwerven zodat deze bruikbaar worden en blijven voor onderzoek. In de afgelopen jaren hebben particulieren eerder afgedwaalde bestanden afkomstig van waterschappen geschonken aan het waterschap.

Als het publiek en bestuur bekend is met de verwerving van ontbrekende bestanden van waterschappen biedt dat ook mogelijkheden in de toekomst voor het aanbieden en verwerven van tot op heden afgedwaalde of verdwenen archiefstukken. Indien verloren bestanden niet worden aangeboden aan de waterschappen kunnen andere belanghebbenden deze informatie nooit gebruiken voor onderzoek. Het is een zorgtaak van het bestuur om alle relevante stukken, afkomstig van de rechtsvoorgangers, op een passende wijze te bewaren en beschikbaar te stellen voor raadpleging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten