maandag 4 april 2011

Een fles duinwater uit 1853 en het waterleidingarchief

Deze weblog biedt ook de gelegenheid om een onderwerp over drinkwater in Amsterdam in beeld te brengen. Sinds 2006 voert Waternet taken uit voor het waterschap en voor de gemeente Amsterdam op het gebied van riolering, afvalwaterzuivering en drinkwater. Maar niet alle archieven zijn bij Waternet. Wel komen er regelmatig vragen bij Waternet.

Onlangs is een bericht gepubliceerd over de verwerving door een museum van een oude fles duinwater. Op het etiket staat een advertentie uit 1853. Klik hier voor een afbeelding. Voorafgaand aan de publicatie over de aankoop was nog niet bekend dat het niet om een unieke fles ging. Via internet bleek dat er veel meer exemplaren van die fles bekend zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat reeds in publicaties van het waterleidingbedrijf uit de jaren 70 melding is gemaakt van de verspreiding van flessen duinwater met een etiket met de tekst van een advertentie uit 1853. Dat was ter gelegenheid van Mokum 700. Hoewel er een tastbaar object uit het verleden is wil dat nog niet zeggen dat er altijd archiefstukken over het ontstaan van de fles bewaard zijn.

Voor meer informatie over de achtergronden van de verspreiding van de fles is de onderzoeker aangewezen op het archief van de voormalige dienst Gemeentewaterleidingen. Bij Waternet zijn in het hoofdkantoor historische archieven van rechtsvoorgangers aanwezig van de waterschappen in het werkgebied. De archieven van de gemeentelijke diensten in Amsterdam van voor het ontstaan in 1997 van Dienst Waterbeheer en Riolering en in 2006 van Waternet worden beheerd door het Stadsarchief. Dat betekent dat historische archieven over riolering, afvalwaterzuivering en drinkwater van de voormalige zelfstandige gemeentelijke diensten niet beschikbaar zijn voor raadpleging bij Waternet. Wel bestaat de kans dat we daarover informatie hebben als dat verwerkt is in boeken en tijdschriften.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten