woensdag 13 april 2011

lezing over historische ontwikkeling van waterschappen rond Maarssen

In Nederland spelen waterschappen een belangrijke rol, maar niet iedereen weet welke taken zij uitvoeren. Daarom zal de waterschapsarchivaris alle vragen over ontstaan, taken en de ontwikkelingen rondom de waterschappen beantwoorden. Hij zal daarbij gebruikmaken van de informatie die in waterschapsarchieven te vinden is. Voor deze lezing is hij uitgegaan van materiaal dat betrekking heeft op het Hollands-Utrechtse laagveengebied. Dit materiaal is te vinden in de archieven van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voorheen hoogheemraadschap.


Waterschapsarchieven worden tot op heden vooral geraadpleegd door gespecialiseerde onderzoekers. Maar de archivaris wil graag ook een kijk geven op de regionaal-historische betekenis van deze archieven.
Daarnaast zal hij voorbeelden tonen van de bronnen over ingelanden, eigenaren, bestuursleden, personeel en polderbewoners in relatie tot het waterbeheer in hun leefomgeving. De nadruk ligt dus op de historische ontwikkelingen van de waterschappen - op de institutionele ontwikkeling en de huidige betekenis van de waterschappen zal slechts zijdelings worden ingegaan.
Kortom, u krijgt aan de hand van materiaal uit de waterschapsarchieven inzicht in de veranderde leefwereld van uw voorouders!

Na de lezing kunnen belangstellenden via de weblog links vinden met verwijzingen naar afbeeldingen die tijdens de lezing niet in detail bekeken konden worden.
Hieronder staan links met optie om in te zoomen op details
De waterstaatskaart uit 1952 van het gebied rond Maarssen. Klik hier.
Doorsneden van het werkgebied met hoogteligging ten opzichte van het NAP. Klik hier.
Selectie van afbeeldingen van Maarssen eo omgeving. Klik hier.
Poster met historische afbeeldingen van het waterschap. Klik hier.
Folder over de archieven van waterschap AGV. Klik hier.
Zie voor overige algemene links bovenaan op de weblog, bijv. scans van teksten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten