vrijdag 2 november 2012

Miniatuur van Gemeenlandshuis uit 1921

Tijdens de expositie in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2012 werd onder andere deze groepsfoto uit 1921 getoond. Hij is gemaakt bij het afscheidsdiner van W.G. Dedel als dijkgraaf. Het miniatuur gemeenlandshuis dat op tafel stond was tijdens de expositie beschreven als maquette. Meerdere mensen vroegen toen of het geen suikerwerk zou kunnen zijn. Dergelijke betrokkenheid en belangstelling vragen natuurlijk om nader onderzoek.
Vermoedelijk is de voorbereiding van het diner buiten het zicht van de dijkgraaf gehouden. Het is dus maar de vraag of er in het archief van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk gedetailleerde informatie is te vinden.

Bladeren door de toegang leidt tot inventarisnummer 163: stukken betreffende jubilea, huldigingen en overlijden van bestuursleden. Een afscheidsdiner zou hier best onder kunnen vallen, en dat blijkt ook zo te zijn. De stukken uit 1921 vermelden echter geen miniatuur gemeenlandshuis.

Het volgende onderwerp in deze omslag is de huldiging van J. Heemskerck van Beest en A.J. Labouchere ter gelegenheid van hun zilveren ambtsjubileum in 1926/1927. Dit is zo kort na het afscheid van W.G. Dedel dat het de moeite loont te kijken of er verwijzingen zijn, zeker omdat Huize Zomerdijk Bussink weer het diner verzorgde. En ziedaar in bijgaande ontvangen brief: in 1921  is een Gemeenlandshuis van suikerwerk aangeboden aan W.G. Dedel. Dat vond plaats in het bekende Paviljoen Vondelpark.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten