maandag 22 oktober 2012

thema Arm en rijk bij het waterschap


Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2012 is ‘Arm en Rijk’. Voor de samenstelling van een kleine expositie hebben we een selectie gemaakt uit de archieven van de rechtsvoorgangers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze stukken tonen hoe het thema ‘Arm en rijk’ zijn weerslag heeft gekregen in de administratie en archieven van waterschappen.Weblink naar online expositie over Arm en rijk


Achtergrond

Polders, water- en hoogheemraadschappen hadden vaak te maken met geldgebrek. De bestuursleden waren echter zélf vaak wel vermogend. Om in aanmerking te komen voor een bestuursfunctie moest iemand een minimaal grondbezit hebben.

Tegelijkertijd kwam ook armoede voor bij de bewoners van een gebied. Als iemand de lasten die kwamen kijken bij grondbezit niet meer kon opbrengen, kon hij zijn land verlaten en het eigendom overdragen aan een polder of hoogheemraadschap. Dit werd ook wel abandonneren genoemd. Bij de Diemerzeedijk sprak men ook van spadesteken. Het bestuursorgaan kreeg zo meer bezit en onderhoudsverplichtingen, maar tegelijkertijd minder inkomsten. Grondbezit stond dus niet gelijk aan veel financiële armslag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten