maandag 2 oktober 2017

Expositie over thema geluk en ongeluk in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De archieven over het bestuur van de waterstaat in het werkgebied zijn vooral vastgelegd over de de onderwerpen van het bestuur. Daarin is het thema geluk niet expliciet aan de orde. Wel kan een onderzoeker zaken opsporen waarin het geluk indirect een rol speelt. Dit kan gaan over het geluk van de bewoners van het werkgebied of als onderwerp dat een samenhangt met de taakuitvoering.
Wie in het uitgebreide digitale zoeksysteem het zoekwoord geluk invoert zal geen verwijzing tegenkomen. Dit gebeurt ook bij vele onderzoekers die afgelopen jaren archieven hebben ingezien. Wel is er resultaat wie zoekt naar ongeluk, bijvoorbeeld schade, herstel, doorbraak, inundatie, vervuiling. Voorbeelden van geluk zijn jubileum, lofdicht, nieuwbouw en onderhoud. Voor deze expositie hebben we een keuze gemaakt om de originele documenten te tonen in de leeszaal.

De expositie in de leeszaal in het hoofdkantoor is op 25 oktober 2017 van 10-15 uur

Digitale expositie thema geluk bij waterschap AGV


Geen opmerkingen:

Een reactie posten