dinsdag 1 juli 2014

Aanleg van rijksweg A1 Amsterdam Muiden Naarden

De aanleg van een nieuwe autoweg nabij Muiden van Amsterdam naar Amersfoort - rijksweg A 1 - heeft in het verleden ook zijn sporen nagelaten en niet alleen in het landschap maar ook bij het waterschap als beheerder van de waterhuishouding in het gebied rond de Vecht.

Kaart uit 1966 bij de keur van de Zuidpolder beoosten Muiden 
Weblink naar historische kaarten van ligging van de rijksweg A1 Amsterdam - Muiden - Naarden van waterschap AGV

Het waterschap beheert in de archieven historische informatie over de aanleg van nieuwe autowegen in het verleden. Het gaat hier vooral om de grote lijnen van een projekt en niet direct om de details van de aanleg die voor de bouwkundige uitvoering van het projekt nodig zijn. De bouwprojekten in het verleden laten op papier globaal zien wat de gevolgen zijn van de veranderingen in het landschap van de polder en de waterlopen om het overtollige water af te kunnen voeren.Een korte beschrijving van de bewaarde documenten kan een voorbeeld vormen van vele andere soortgelijke projekten in het werkgebied van het waterschap. Deze documenten kan iedere belangstellende aanvragen voor inzage op papier of voor een deel raadplegen via de website van het archief van het waterschap.

De aanleg en de ligging van de weg is niet in een dossier terug te vinden maar vaak verspreid opgeborgen in de archieven van de afzonderlijke rechtsvoorgangers. Vanwege de gevolgen van de aanleg voor de waterhuishouding was het noodzakelijk voor Rijkswaterstaat om informatie te verstrekken bij de besturen van de polders. Het behoorde tot de taak van de afzonderlijke polderbesturen om op basis van de ontvangen inlichtingen een eigen oordeel te kunnen geven over de gevolgen van de aanleg voor de waterhuishouding in het gebied van de polder waarvoor het bestuur wettelijk taken heeft gekregen als toezichthouder.

1 opmerking: