dinsdag 8 april 2014

De kaart van Zeeburg en Diemerdijk en de naam van Jan Wandelaar.


De kaart van het werkgebied van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk van ca. 1750 is een prachtig pronkstuk waarvan meer versies zijn bewaard bij de rechtsopvolger van het waterschap. Zelfs de unieke  koperen platen met de oorspronkelijke gegraveerde afbeeldingen zijn nog bewaard voor het nageslacht. Ook andere beheerders van historische verzamelingen bewaren afdrukken die ze de afgelopen eeuwen hebben verworven door schenking of aankoop. Voorbeelden zijn collecties van universiteiten en van archiefinstellingen. In 2013 is in de unieke verzameling van de Atlas der Neederlanden de kaart opnieuw afgebeeld en voorzien van een toelichting.

zie hieronder de links naar deze kaarten


Het is een gedetailleerde kaart van het beheersgebied van het bestuur. Daarnaast zijn illustraties opgenomen met de namen en wapens van de districten die deel uitmaken van dat werkgebied. Verder staan in de volledige uitvoering de namen en wapens van bestuursleden en het jaar waarin zij gekozen werden. Ten slotte zijn gravures toegevoegd met details over de taken van het bestuur. Zo zijn afbeeldingen te zien van Neptunus, een Romeinse mythologische figuur van het water, en de oude houten dijk die werd vervangen door een nieuwe stenen dijk na de verzwakking van de oude als gevolg van de paalworm. Ook staat er een afbeelding op van het gemeenlandshuis waarin het bestuur eeuwenlang gevestigd was. Dit unieke bouwwerk staat op de zeedijk aan de voormalige Zuiderzee. Het water heet nu IJmeer, en er vlakbij ligt de oostelijke ringweg rond Amsterdam.

In veel publicaties zijn bijzonderheden beschreven over de grote betekenis van de kaart. Bekende voorbeelden zijn die van Koeman, Donkersloot, Hameleers en Werner. Voor onderzoek naar de achtergronden ervan is voor zover bekend nauwelijks gebruik gemaakt van de archieven van het bestuur. Voor diverse bijzonderheden over wat er op de kaart is afgebeeld is dat misschien nodig. Maar met name over de maker van de kaart kan het ontbreken van bronnenonderzoek in de archieven gemakkelijk tot verkeerde conclusies leiden. In de archieven zijn verspreid aantekeningen bewaard die verwijzen naar aspecten van het maken en verspreiden van de kaart. Deze informatie is nog niet systematisch onderzocht omdat daarvoor blijkbaar nog geen aanleiding is geweest. Voor een dergelijke tijdrovend  inhoudelijk onderzoek is weinig ruimte als aspect van het beheer van het archief. Voor onderzoekers zijn er nog veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden. 

de gravure op de kaart met onderaan de naam Jan Wandelaar
Het archief is uiteraard beschikbaar voor raadpleging door het publiek en vakspecialisten op het gebied van de cartografie. De bewaarde bronnen kunnen meer helderheid geven over achtergronden van het ontstaan van de kaart. Inmiddels zijn er  vermeldingen gezien die erop duiden dat Jan Wandelaar niet de opdracht heeft gekregen voor het maken van de kaart. Wel is een uitbetaling aan Wandelaar opgenomen voor het graveren van de adelaar met de namen van de dijkgraaf en hoogheemraden. Op het deel van de kaart met de Zuiderzee is deze  gravure toegevoegd  waaraan expliciet is toegevoegd dat deze gemaakt is door Jan Wandelaar. Ook zijn er betalingen gedaan aan Daniel Stopendaal voor het tekenen en graveren van de kaart. Hij werkte eerder mee aan een kaart van Amsterdam met het gebied van de zeedijk. Zie bijgaand fragment van die kaart.
Ook over de andere waardevolle historische kaarten van het waterschap zijn relevante en interessante verantwoordingen vastgelegd en bewaard in de archieven. Op onze website staat een gekleurde versie van de kaart die door warmte, rook en zonlicht vergeeld is en waar scheuren in zitten, en een complete onaangetaste opgevouwen versie zonder kleur.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten