dinsdag 18 december 2012

Grachten in Amsterdam 400 jaar

De grachten in Amsterdam waren vanaf het ontstaan in beheer bij het stadsbestuur. De langste tijd was de zorg niet in handen van een waterschap. Daarom is de meeste informatie in archieven te vinden bij het stadsbestuur in het verleden en niet in de waterschapsarchieven.


Bij het beheer van de grachten is de betrokkenheid van het waterschap uitgebreid in de recente tijd. Het hoogheemraadschap Amstelland maakte gedurende vele eeuwen gebruik van het stadswater voor de afwatering van het boezemgebied ten zuiden van de stad. Pas vanaf 1997 maakt een deel van het gebied van de stad en de grachten onderdeel uit van het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De taken op het gebied van het oppervlaktewater zijn formeel overgedragen door het stadsbestuur aan het bestuur van het waterschap. Tegenwoordig is Waternet de uitvoerende instantie. De taken op het gebied van riolering en drinkwater zijn nog steeds gemeentelijke taken onder verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Waternet voert deze taken uit in opdracht van het stadsbestuur.
In de loop van de afgelopen 400 jaar is er incidenteel wel informatie opgemaakt en ontvangen door de waterschappen en zeer verspreid opgenomen in de archieven van de rechtsvoorgangers van het huidige waterschap en van Waternet. Het hoogheemraadschap Amstelland wisselde bijvoorbeeld informatie uit over de belemmering en bevordering van het overtollige water uit het boezemgebied via het stadswater. Een deel van deze informatie in archieven is als voorbeeld digitaal beschikbaar via de website van het waterschap. Een deel van dit materiaal is inzoombaar. Ook in series en dossiers kunnen stukken op papier verspreid zijn bewaard over de grachten in het verleden. Welke informatie beschikbaar is kunt u vinden in de archiefinventarissen op de website van het historisch archief van het waterschap. De stukken over de grachten zijn doorgaans onder vele andere zoekwoorden vindbaar dan het woord grachten: stadswater, waterverversing.

Weblink met voorbeelden van informatie over grachten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten